دریافت: گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2

این فایل درباره ی گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2 می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2,دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک2,فروش گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2,خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2

مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک 2

آزفیزیک2

*همراه با خروجی آزمایشها در قالب اکسل بصورت رایگان:)

مقدمه

آزمایشگاه فیزیک پایه دو به صورت یک واحد درس و به مدت دو ساعت در هفته در محل آزمایشگاه فیزیک پایه دو برگزار می گردد و شامل نه آزمایش الکتریسته و مغناطیس است.انجام آزمایشها به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک پایه دو و تقویت شهود فیزیکی کمک می کند. در این درس با اصول و روش کار با بعضی از وسایل آزمایشگاه و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی آشنا خواهید شد، همچنین با مفهوم و انواع خطاهای آزمایش و روش بررسی و تحلیل نتایج آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب

آزمایش شماره 1

عنوان آزمایش : پل وتستن

هدف آزمایش: یکی از روشهای دقیق و سریع برای اندازه گیری مقاومتها مدار پل وتستن میباشد و این پل اولین بار توسط Christie اختراع و بنام پل وتستن نام گذاری شد.

آزمایش شماره 2

عنوان آزمایش : مقاومت

هدف آزمایش: آشنایی با چند نوع مقاومت خاص و بررسی تجربی قانون اهم در مورد آنها

آزمایش شماره 3

عنوان آزمایش : مطالعه و کار با مولدها ( پیلها )

هدف آزمایش: منظور از این آزمایش مطالعه و کار با مولدها

آزمایش شماره 4

عنوان آزمایش : اسیلوسکوپ

هدف آزمایش: بررسی کاربرد اسیلوسکوپ و بدست آوردن اختلاف فاز به روش عملی و تجربی و مقایسه آنها

آزمایش شماره 5

عنوان آزمایش : مطالعه خازن (1)

هدف آزمایش: بررسی بستگی ظرفیت خازن مسطح به مساحت صفحات و فاصله آنها و ثابت گذردهی ماده عایق میان صفحات و بررسی روابط در موازی بستن خازنها

آزمایش شماره 6

عنوان آزمایش : مطالعه خازن 2

هدف آزمایش: مطالعه خازنها در جریان مستقیم ( D.C. ) و بررسی خواص آنها و رسم منحنی شارژ و دشارژ آنها

آزمایش شماره 7

عنوان آزمایش : منیومتر

هدف آزمایش: تعیین اینکه میدان مغناطیسی B و همچنین ضریب نفوذ µ به چه ترتیب با شدت میدان H تغییر می کند. اما هدف عملی و ملموس آزمایش عبارتست از مطالعه در چگونگی مغناطیس شدن هسته آهنی.

آزمایش شماره 8

عنوان آزمایش : القای الکترومغناطیس

هدف آزمایش: بررسی چگونگی وابستگی ولتاژ القایی به تغییرات دامنه و فرکانس میدان تحریک

آزمایش شماره 9

عنوان آزمایش : اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین

هدف آزمایش: تعیین جهت و اندازه میدان مغناطیسی زمین با استفاده از القای الکترومغناطیس

ادامه مطلب و دریافت فایل

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان:پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش,پرسشنامه عوامل كلیدی اجرای موفق مدیریت دانش,پرسشنامه عوامل موثر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش,پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی,پرسشنامه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی,پرسشنامه مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی:رضایت شغلی,حفظ منابع انسانی,ویژگی های رضایت شغلی,دانلود مبانی نظری حفظ منابع انسانی,دانلود مبانی نظری رضایت شغلی,مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی,دانلود فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی,دانلود فصل دوم پایان نامه حفظ منابع انسانی

معادله مشخصه یك موجبر صفحه ای ساخته شده با مواد دستگردان:مقاله کارشناسی,موجبر صفحه ای

مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست و بررسی قانون مدیریت پسماندها:مدیریت پسماندها,حقوق محیط زیست,مقررات بین‌المللی محیط زیست,دانلود مقالات رشته حقوق,دانلود مقالات حقوق,دانلود مقالات حقوقی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل

ضرورت بازنگری ارزیابی های اثرات توسعه برمحیط (EIA) ، انجام شده در مناطق نفت‌خیز جنوب كشور:ارزیابی اثرات توسعه بر محیط,اثرات تجمعی,فعالیتهای تستی,محدودة خلیج فارس,ضرورت بازنگری ارزیابی های اثرات توسعه برمحیط (EIA) ، انجام شده در مناطق نفت خیز جنوب كشور

پرسشنامه بررسی رابطه ابعاد مختلف اعتماد روی وفاداری در شرکتهای خدماتی:پرسشنامه ابعاد مختلف اعتماد,پرسشنامه وفاداری در شرکتهای خدماتی,پرسشنامه وفاداری در شرکتهای خدماتی,پرسشنامه ابعاد مختلف اعتماد در شرکتهای خدماتی,پرسشنامه رابطه اعتماد با وفاداری,پرسشنامه رابطه اعتماد با وفاداری در شرکتهای خدماتی

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم:هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت,وضعیت هزینه یابی موجود در صنایع,استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در صنایع,پیاده سازی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در صنایع,امکان‌سنجی طراحی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت,استقرار سیستم ABC در صنایع,بکارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم

پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شده:دانلود رایگان پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شده,پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شده,کنترل ریزبرنامه نویسی شده,وظایف واحد کنترل,بلاک دیاگرام واحد کنترل,روشهای طراحی واحد کنترل,کنترل ریزبرنامه نویسی شده,حافظه کنترل,روال اجرای دستورالعمل,ریز عملهای تکراری,ریزعملهای اختصاصی,ریز عملهای شرطی,نگاشت,فرمت دستورالعمل ها,چند دستورالعمل ابتدایی,فرمت ریزدستورالعملها,

چالش ها و راهکارهای تولید و صادرات پسته در ایران:پسته,راهکارهای تولید پسته در ایران,راهکارهای صادرات پسته در ایران,جایگاه ایران در بازار جهانی پسته,دانلود پایان نامه رشته اقتصاد,بازار جهانی پسته,عملکرد پسته در ایران,دانلود پایان نامه اقتصاد,خرید پایان نامه اقتصاد

پرسشنامه وفاداری مشتری و نقش طول رابطه:پرسشنامه وفاداری مشتری,پرسشنامه هزینه های انتقال,پرسشنامه طول رابطه مشتری